ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за финансије
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Буџет и финансије
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Горица Јашаревић, Самостални стручни сарадник за рачуноводство, евиденцију и потрошњу јавних добара, основних средстава и ситног инвентара.
Телефон: 057 / 226 – 592
E-мејл: finansije.pale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Нa основу добивеног увјерења странка у Републичкој управи за геодетско имовинско правне послове може да регулише своју имовину.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о грађевинском земљишту, члан 21 (Службени гласник Републике Српске број:112/06); Закон о општем управном поступку, члан 159 (Службени гласник Републике Српске број: 13/02, 77/07 и 50/10)Одлука о грађевинском земљишту, члан 45 (Службене новине Града Источно Сатајево број:10/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив и сједиште предузетника/правног лица
Сврха издавања увјерења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 8 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 данa.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца