ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за финансије
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Буџет и финансије
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Горица Јашаревић, Самостални стручни сарадник за рачуноводство, евиденцију и потрошњу јавних добара, основних средстава и ситног инвентара.
Телефон: 057 / 226 – 592
E-мејл: finansije.pale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поврат више уплаћених средстава од утврђених законом или актом општинског органа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Статут општине Пале, члан 77 (Службене новине Града Источно Сатајево број: 16/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив и сједиште предузетника/правног лица
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Основ (рјешење) по коме је странка уплатила више средстава Орган који је установио обавезу Оригинал
Број текућег рачуна Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 8 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 данa.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца