ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак, Послови општинског начелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јадранка Ћирић, Стручни сарадник за саобраћај и комуналне послове
Телефон: 057 223 311
E-мејл: urbanizampale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Плаћање трошкова уређења грађевинског земљишта и ренте у ратама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора, члан 73. и 75 (Службени гласник РС број: 40/13, 2/15 и 106/15); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, члан 45. (Службене новине Града Источно Сарајево 10/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за трошкове уређења грађевинског земљишта
Број и висина рата одређује се према уговору о плаћању на рате те рјешењу и записнику о
трошковима. На рате по основу Уговора странка не плаћа редовне каматe.
562-012-00002611-28 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Накнада за погодност-рента Број и висина рата одређује се уговором према рјешењу и записнику о трошковима. На рате по основу Уговора странка не плаћа редовне каматe. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 721223; буџ.орг. 9999999; прима. Јединствен рачун трезора Општине Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/ назив
Адреса становања /сједиште
Контакт телефон
Локација објекта
Пословно име
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење СО Пале о додјели земљишта и/или рјешење о накнади и спецификација о трошковима СО Пале и Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал
Овјера података за дужникa Послодавац дужника Копија
Овјера података за жиранта Послодавац дужника Копија
Лична карта МУП Копија
Доказ у уплати трошкова накнаде и погодности (ренте ) Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 – 4 године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца