ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јадранка Ћирић, Стручни сарадник за саобраћај и комуналне послове
Телефон: 057 223 311
E-мејл: urbanizampale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закуп државних станова и омогућавање откупа истих.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о приватизацији државних станова , члан 38 (Службени гласник Републике Српске 118/11); Одлука о приватизацији станова у насељима Душаново и Обилићево у власништву општине Пале, члан 1. и 2. (Службене новине Града И.Сарајево); Одлука о висини закупнине за закуп државних станова, члан 2 и 3 (Службене новине Града И.Сарајево).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Стан -број улаза и стана и спрат
Површина стана
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о додјели стана Министарство рада и борачко инвалидске заштите РС-а Овјерена копија
Обрасци за закуп стана ЈП „Пале-стан“ а.д. Оригинал
Тлоцрт стана Геометар Овјерена копија
Потврда о старости зграде и зони Одјељење за просторно уређење Копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Лична карта Подносилац и чланови домаћинства Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца