ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак, Послови општинског начелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миломир Мојовић, Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења
Телефон: 057 223 311
E-мејл: urbanizampale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Давање у закуп пословних просторија, фактурисање закупнине и омогућавање коришћења пословних просторија оппштине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 30. став 1. алинеја 11. (Службени гласник Републике Српске 101/04); Одлука о висини накнаде за закуп пословног простора у својини општине Пале, члан 4. и 7. (Службене новине Града Источно Сарајево 8/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Tакса на захтјев 2 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Накнада за закуп пословног простора Прва пословна зона закуп 1м2 пословног простора 15,00 КМ; Друга пословна зона закуп 1м2 пословног простора 7,00 КМ, Трећа пословна зона закуп 1м2 пословног простора 6,00 КМ, Четврта пословна зона закуп 1м2 пословног простора 5,00 КМ, Пета пословна зона закуп 1м2 пословног простора 4,00 КМ, Шеста пословна зона закуп 1м2 пословног простора 3,00 КМ 562-012-00002611-28 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив и сједиште
Локација пословног простора
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 – 4 године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца