ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миломир Мојовић, Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења
Телефон: 057 223 311
E-мејл: urbanizampale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења које служи странци као доказ за остваривање права код других органа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 159 („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање увјерења 5 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
ЈМБГ
Адреса становања
Контакт телефон
Адреса, мјесто изградње објекта
Подаци о објекту
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Посједовни лист или З.К. извадак Републичка управа за геодетско имовинско правне послове Оригинал или Овјерена копија Прибављање по основу споразума са РУГИПП. Странка плаћа накнаду за услуге кориштења података.
Скица или фотографије објекта Странка На увид
Извод из катастарског плана Републичка управа за геодетско имовинско правне послове Овјерена копија Прибављање по основу споразума са РУГИПП. Странка плаћа накнаду за услуге кориштења података.
Доказ о уплати таксе и накнаде Банка или протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 4 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца