ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине,  Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миломир Мојовић, Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења
Телефон: 057 223 311
E-мејл: urbanizampale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Подносилац захтјева предаје увјерење код надлежних органа због промјене назива улице и добијања новог кућног броја.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 159 („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
ЈМБГ
Адреса становања
Контакт телефон
Ранији назив ( број ) улице
Нови назив (број ) улице
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Пријава о мјесту пребивалишта ЦИПС На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 4 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца