ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миломир Мојовић, Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења
Телефон: 057 223 311
E-мејл: urbanizampale@gmаil.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Давање градског грађевинског земљишта у закуп и омогућавање странкама да на заузетој јавној површини остваре одређену добит или економски интерес.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190 („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02 , 87/07, 50/10); Закон о уређењу простора и грађења, члан 125 и 134 („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 2/15 и 106/15); Одлука о комуналном реду, члан 62 и 63 („Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 7/14); Одлука о висини накнаде за заузимање и кориштење градског грађевинског земљишта јавних површина, члан 4 („Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 6/13); Одлука о уређењу простора и грађевинског земљишта, члан 64 и 65 („Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 10/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање рјешења 10 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Мјесечна накнада за заузимање јавне површине за организацију градилишта За заузету површину до 100 m² – 15,00 КМ/м², за заузету површину од 100 m² до 500 m² – 7,5 КМ/ m², за заузету површину преко 500 m² – 4,50 КМ/m² Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722314; буџ.орг. 9999999; прима. Јединствен рачун трезора Општине Пале; општ. 089
Годишња накнада за заузимање јавне површине ради привременог постављања цистерни за плин Прва пословна зона : за цистерне 2700 литара – 500,00 КМ, цистерне 4850 литара – 550,00 КМ, за цистерне 6400 литара – 600,00 КМ, за цистерне преко 6400 литара – 1200,00 КМ. За остале пословне зоне закуп се умањује за 50 %. Закуп се плаћа за календарску годину. Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722314; буџ.орг. 9999999; прима. Јединствен рачун трезора Општине Пале; општ. 089
Дневна накнда за m² јавне површине која се привремено додјељује у сврху постављања столова, штандова, пултова и других импровизованих објеката за пригодну продају ( 8.март ), за промоцију производа, те комби продају У првој пословној зони – 15,00 КМ /m²; у другој пословној зони 7,5 КМ/m²; у трећој пословној зони 4,50 КМ/m² Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722314; буџ.орг. 9999999; прима. Јединствен рачун трезора Општине Пале; општ. 089
Сезонска накнада за постављање кондензатора и расхладних витрина Прва пословна зона 200,00 KM, друга пословна зона 150,00 КМ, трећа пословна зона 100,00 КМ, четврта пословна зона 50,00 КМ 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722314; буџ.орг. 9999999; прима. Јединствен рачун трезора Општине Пале; општ. 089
Мјесечна накнада за постављање привремених објеката, киоска, покретних приколица и слично Прва пословна зона 20,00 KM /m²; Друга пословна зона 10,00 KM /m²; Трећа пословна зона 8,00 KM /m²; Четврта пословна зона 7,00 KM /m²; Пета пословна зона 6,00 KM /m²; Шеста пословна зона 5,00 KM /m²; остало градско грађевинско землјиште 3,00 KM /m² 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722314, 722318; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале – трансакциони рачун за изворне општинске приходе; општ. 089
Годишња накнада за постављање рекламних табли, паноа, рекламних стубова, јарбола и рекламних витрина Прва зона : 0,50 m² величине рекламног паноа 100,00 КМ, 1 m² величине рекламног паноа 150,00 КМ, 2 m² величина рекламног паноа 250,00 КМ, преко 2 m² величина рекламног паноа 500,00 КМ, Друга зона : 0,50 m² величина рекламног паноа 50,00 КМ, 1m² величина рекламног паноа 100,00 КМ, 2 m² величина рекламног паноа 200,00 КМ, преко 2 m² величина рекламног паноа 400,00 КМ, Трећа зона : 0,50 m² рекламног паноа 40 КМ, 1 m² величина рекламног паноа 80,00 КМ, 2 m² величина рекламног паноа 150,00 КМ, преко 2 m² величина рекламног паноа 300,00 КМ, Четврта зона : 0,50 m² величина рекламног паноа 30,00 КМ, 1 m² величина рекламног паноа 50,00 КМ, 2 m² величина рекламног паноа 100,00 КМ, преко 2 m² величина рекламног паноа 200,00 КМ, Пета зона : 0,50 m² величине рекламног паноа 20 КМ, 1 m² величине рекламног паноа 30,00 КМ, 2 m² величине рекламног паноа 70,00 КМ, преко 2 m² величине рекламног паноа 150,00 КМ, Шеста зона : 0,50 m² величине рекламног паноа 10,00 КМ, 1 m² величине рекламног паноа 20,00 КМ, 2 m² величине рекламног паноа 50,00 КМ, преко 2 m² величине рекламног паноа 100,00 КМ 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722318; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Мјесечна накнада за постављање тезги, покретних столова, сталака и гондола Прва пословна зона 100,00 КМ; друга пословна зона 80,00 КМ; трећа пословна зона 60,00 КМ; четврта пословна зона 50,00 КМ; пета пословна зона 30,00 КМ; шеста пословна зона 20,00 КМ. Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722314, 722318; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале – трансакциони рачун за изворне општинске приходе; општ. 089
Мјесечна накнада за постављање тенде, љетне баште испред пословних просторија и угоститељских објеката Прва пословна зона 10,00 KM /m²; друга пословна зона 5,00 KM /m²; трећа пословна зона 4,00 KM /m²; четврта пословна зона 3,5 KM /m²; пета пословна зона 3,00 KM /m²; шеста пословна зона 2,5 KM /m²; остало градско грађевинско земљиште 1,5 KM /m². 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722314, 722318; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале – трансакциони рачун за изворне општинске приходе; општ. 089
Дневна накнада за постављање циркусних шатора, забавних паркова, рингишпила и слично За један дан 1,00 КМ/m², а вишедневно 0,30 КМ/m² 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722314; буџ.орг. 9999999; прима. Јединствен рачун трезора Општине Пале; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име ( назив )
ЈМБГ/ЈИБ
Адреса сједишта ( Адреса становања )
Контакт телефон
Површина
Локалитет
Период заузимања јавне површине
Сврха заузимања површине
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана Републичка управа за гедетске и имовинско правне послове Копија Прибављање по основу споразума са РУГИПП. Странка плаћа накнаду за услуге кориштења података.
Доказ о уплати општинске администартивне таксе у износу 12 КМ Протокол општине Пале Оригинал
Доказ о уплати накнаде за кориштење јавне површине Банка Оригинал
Идејно рјешење објекта (типски пројекат или фотографије) Одјељење за просторно уређење Копија Доставља се код привременог постављања цистерни за плин, постављања привремених објеката, киоска, покретних приколица и слично, постављање рекламних табли, паноа, рекламних стубова, јарбола и рекламних витрина, постављање тезги, покретних столова, сталака.
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дан.
Код постављања тезги,покретних столова, сталака и гондола рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 – 3 мјесеца
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца