ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дубравка Капуран, Самостални стручни сарадник за грађење и стамбено комуналне послове
Телефон: 057 226 310
E-мејл: urbanizampale@gmаil.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Прибаваљање грађевинске дозволе јер странка не може добити дозволу без плаћених накнаде и ренте.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 74 („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13,2/15 и 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 190 („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту , члан 33 (Службене новине Града Источно Сарајево број 10/14 и 08/16); Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1м2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2015. годину на подручију општине Пале  Службене новине Града Источно Сарајево 05/16. Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручију општине Пале за 2016. годину Службене новионе Града Источно Сарајево број 05/16.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА