ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Добринка Арбиња, Стручни сарадник урбанистичко планске документације
Телефон: 057/226-310
E-мејл: urbanizampale@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Сврха овог поступка је да се избјегне издавање нових локацијских услова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 66. став 2. (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 2/15 и 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 159.  (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање увјерења 5 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Пословно име
Контакт телефон
Адреса или сједиште
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене спроведеног планског акта на основу којег су издани локацијски услови.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца