ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирна Југовић, Самостални стручни сарадник урбанистичко планске документације
Телефон: 057/226-310
E-мејл: urbanizampale@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Сврха овог поступка је да се омогући превођење дијела парцеле који ће сачињавати парцелу за редовну употребу објекта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 84. (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 2/15 и 106/15); Закон о стварним правима, члан 331. став 2. (Службени гласник Републике Српске бр. 124/08).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на издавање мишљења 5 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подаци о подносиоцу захтјева (инвеститору)
Презиме, очево име и име
Мјесто и адреса становања
Телефон за контакте
Намјера грађења
Власнички статус подносиоца захтјева ( облик својине, приложена документација, копија катастарског плана, УТ услови)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове П.Ј. Пале Копија
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно или до промјене спроведбеног плана
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца