ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александра Петровић, Стручни сарадник за радне књижице
Телефон: 057/226-592; локал 121
E-мејл: sandra.petrovic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање радне књижице ради запошљавања и остваривања права на рад, или пријаве на Завод за запошљавање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о раду, члан 175., 176., 177., и 178 (Службени гласник Републике Српске 55/07- пречишћени текст); Упутство о радној књижици, члан 2 (Службени гласник Републике Српске 22/96).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име родитеља) презиме
Датум рођења
ЈМБ
Подаци о завршеној школи
Адреса становања
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Доказ о школској спреми Надлежна образовна установа Овјерена копија
Радна књижица Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца