ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности, Послови општинског начелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дејана Чолић, Самостални стручни сарадник из области образовања и васпитања, науке и културе, здравства и социјалне заштите
Телефон: 057/226-592; лок. 121
E-мејл: dejana.colic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издвајање средстава из буџета за побољшање демографске ситуацији на подручју општине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 43 (Службени гласник Републике Српске 101/04, 42/05, 118/05, 98/13); Статут општине Пале, члан 60 (Службене новине Града Источно Сарајево број 16/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име родитеља) презиме
Датум рођења
ЈМБ
Контакт телефон
Андреса становања
Лична карта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Кућна листа/ Изјава о заједничком домаћинству Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца