ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лопатић Свјетлана, Самостални стручни сарадник за послове пољоприреде и приватног предзетништва
Телефон: 057 226 592 лок. 111
E-мејл: bussinesinfo.op@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Инвеститору се издаје пољопривредна сагласност у сврху добијања грађевинске дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о пољопривредном земљишту, члан 33 и 34 (Службени гласник РС, број: 93/06, 86/07, 5/12); Закон о општем управном поступку РС , члан 190 (Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе Култура земљишта: 1.Њива (1. кл.4.9295), (2.кл.3.3564), (3.кл.2.0214) (4.кл.1.0958), (5.кл.0.4428), (6.кл.0.3367), (7.кл.0.1682) и (8.кл.0.1151)/метар квадратни; 2.Вртови и воћњаци (1.кл.4.9755), (2.кл.2.9064) (3.кл.1.4538) и (4.кл.0.6780)/метар квадратни; 3. Виногради (1.кл.9.9050)/метар квадратни; 4.Ливаде (1.кл.3.6135), (2.кл.2.3816), (3.кл.1.2801) (4.кл.0.6458) и (5.кл.0.1939)/метар квадратни; 5. Пашњаци (1.кл.0.5675), (2.кл.0.3448), (3.кл.0.1956), (4.кл.0.0896) и (5.кл.0.0305)/метар квадратни; 6. Шуме (1.кл.2.4630), (2.кл.1.5360), (3.кл.0.8598) (4.кл.0.2998), (5.кл.0.1209) и (6.кл.0.0704)/метар квадратни; 7. Трцтици и мочваре (1.кл.0.1890)/метар квадратни 562-099-00000556-87 Вр.прих.: 722425; буџ.орг. 9999999; прима. Буџет Републике Српске
Такса на рјешење 10 КМ 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове На увид
З.К извадак Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове На увид
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове На увид
Доказ о уплати таксе и накнаде Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца