ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лопатић Свјетлана, Самостални стручни сарадник за послове пољоприреде и приватног предзетништва
Телефон: 057 226 592 лок. 111
E-мејл: bussinesinfo.op@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Брисање чамаца из регистра који нису технички исправни за пловидбу и вођења уредне евиденције регистра.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби, члан 104 (Службени гласник РС број 58/01, 33/06, 1/08, 100/11);  Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 20 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име родитеља) презиме
Адреса пребивалишта или боравишта
Улица и број
Мјесто
Општина
Контакт телефон
Број рјешења о упису у регистар чамца
Број пловидбене дозволе
Период важења пловидбене дозволе
Разлог брисања чамца из регистра
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Одговарајући доказ о неспособности за пловидбу (доказ да је чамац нестао, уништен, повучен из пловидбе, истекла регистрација и слично) Овлаштено правно лице Оригинал
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца