ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лопатић Свјетлана, Самостални стручни сарадник за послове пољоприреде и приватног предзетништва
Телефон: 057 226 592 лок. 111
E-мејл: bussinesinfo.op@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Продужење пловидбене дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби, члан 60 (Службени гласник РС број 58/01, 33/06, 1/08, 100/11); Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10); Правлник о упису чамаца у регистар, издавање пловидбене дозволе и означавања чамаца регистарским ознакама, члан Сви (Службени гласник РС број 3/07 и 56/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за кориштење објеката безбједности пловидбе 50 КМ за чамце без моторног погона; 100 КМ за чамце са моторним погоном; 50 КМ корисници водених површина на којима нема уређених пловних путева и власници плутајућих објеката који се користе за властите потребе, спорт и рекреацију плаћају накнаду 562-099-00000556-87 Вр.прих.: 714913; буџ.орг. 9999999; прима. Буџет РС
Такса за продужење пловидбене дозволе 20 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име родитеља) презиме
Адреса пребивалишта или боравишта
Улица и број
Мјесто
Општина
Контакт телефон
Сврха продужења пловидбене дозволе (привредне или непривредне)
Мјесто сидрења чамца
Број рјешења о упису у регистар чамца
Број пловидбене дозволе
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о плаћеним таксама и накнадама Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца