ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лопатић Свјетлана, Самостални стручни сарадник за послове пољоприреде и приватног предзетништва
Телефон: 057 226 592 лок. 111
E-мејл: bussinesinfo.op@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Потврђивање чињенице о предузетницима о којима се води или не води службена евиденција и остваривање права код других органа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 159 (Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Tакса на увјерење 5 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Пословно име
Сврха издавања увјерења
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
Изјава странке Одјељење за општу управу Оригинал или Овјерена копија Само код увјерења о којима се не води службена евиденција
Доказ да постоје чињенице о којима се не води службена евиденција Надлежне институције, комисије и сл. Оригинал или Овјерена копија Само код увјерења о којима се не води службена евиденција
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца