ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лопатић Свјетлана, Самостални стручни сарадник за послове пољоприреде и приватног предзетништва
Телефон: 057 226 592 лок. 111
E-мејл: bussinesinfo.op@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Легализација рада угоститељског објекта у продуженом времену.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о угоститељству, члан 30 (Службени гласник РС број: 15/10, 93/11, 57/12, 67/13); Закон о општем управном поступку , члан 190 (Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Пале, члан 17 (Службене новине града Источно Сарајево број 10/11, 6/13 12/13 17/13 11/15); Одлука о одређивању
грађевинског земљишта, члан 4 (Службене новине града Источно Сарајево број 3/11).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 KM Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име родитеља) презиме
JMB
Адреса становања
Контак телефон
Назив радње
Сједиште радње
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Увјерење суда да није донешено правоснажно рјешење за прекршај прекорачења радног времена и за нарушавање јавног реда и мира у угоститељском објекту у претходних 6 мјесеци Основни суд Соколац Оригинал
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
Овјерен уговор о закупу објекта за наведени дан Странка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 дан
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца