ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лопатић Свјетлана, Самостални стручни сарадник за послове пољоприреде и приватног предзетништва
Телефон: 057 226 592 лок. 111
E-мејл: bussinesinfo.op@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регистрација вршења јавног превоза.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о занатско-предузетничој дјелатности, члан 21 („Службени гласник Републике Српске“ број 117/11,121/12 и 67/13); Закон о превозу у друмском саобраћају, члан 6 (Службени гласник РС 111/08, 50/10, 12/13, 33/14); Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске;, члан Сви (Службени гласник РС број 9/13, 33/13 и 8/14); Уредба о предузетничким дјелатностима, члан Сви (Службени гласник РС 25/15 ); Одлука о такси превозу на подручју града Источно Сарајево, члан Сви (Службене новине града Источно Сарајево број 8/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање рјешења 30 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Улица и број
Општина
Мјесто
Телефон
Стручна спрема
Занимање
Пол
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
Лична карта МУП Копија
Увјерење да није забрањено обављање предузетничке дјелатности Полицијска станица по мјесту рођења Оригинал
Возачка дозвола МУП Копија
Доказ о школској спеми Надлежна образовна установа Овјерена копија
Потврда о исправности и опремљености возила за јавни превоз ствари односно лица Технички преглед Оригинал
Потврда о обезбјеђеном мјесту на такси стајалишту (за такси превознике) Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца