ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славица Батинић, Начелник одјељења за општу управу
Телефон: 057 / 227 – 567
E-мејл: slavica.batinic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Овјера фотокопије или преписа документа, овјера плана или цртежа, овјера службених аката или копије плана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа, члан 3 („Службени гласник Републике Српске“, број 106/09); Упутство за извршавање закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа, члан 1. и 3. („Службени гласник Републике Српске“, број 76/10 и 97/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за овјеру фотокопије или преписа документа, плана или цртежа, службених аката или копије плана. 2 КМ за овјеру сваког потписа, рукописа или преписа од сваког полутабака оригинала; 2 КМ за овјеру преписа документа који се састоји од више полутабака, за први полутабак, а за сваки сљедећи по 1 КМ (Под полутабаком подразумијева се лист хартије од двије странице нормалног формата или мањег).; 4 КМ за овјеру плана, цртежа пројекта и сл. За овјеравање службених аката или других исправа и за преписивање истих: а) за преписивање, од полутабака оригинала 4 КМ; б) за овјеравање, од полутабака оригинала 4 КМ; 4КМ за овјеру копије плана величине полутабака за сваки сљедећи полутабак копије плана 1 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив и сједиште предузетника/правног лица
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документ који се овјерава Странка Оригинал
Доказ о уплати таксе Банка и Протокол Општине Пале Оригинал
Лична карта МУП РС На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА