ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славица Батинић, Начелник одјељења за општу управу
Телефон: 057 / 227 – 567
E-мејл: slavica.batinic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ за љечење у складу са критеријима које доноси Министарство рада и борачко- инвалидске заштите.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Статут општине Пале, члан 77. „Службене новине Града Источно Сарајево“ број 16/14.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
ЈМБГ
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење надлежног органа о оствареном статусу Општина Оригинал
Изјава – кућна листа Општина Оригинал
Потврда о висини укупних мјесечних примања ( доказ о незапослености ) Фирма гдје подносиоц захтјева ради или чек од пензије или инвалиднине или увјерење о незапсолености Овјерена копија
Медицинска документација која није старија од 6 мјесеци Надлежна медицинска установа Овјерена копија
Рачун за лијекове ( уколико подносилац захтјева има ) Надлежна медицинска установа Овјерена копија
Лична карата Документ који странка посједује На увид
Копија текућег рачуна Документ који странка посједује Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Неограничено
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца