ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Кнежевић, Mатичар
Телефон: 057 223 606
E-мејл: slavica.batinic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права код других органа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 12., 21., 22., и 25 (Службени гласник РС број 111/09 и 43/13); Закон о држављанству , члан 35 (Службени гласник РС број 59/14); Упутсво о вођењу матичних књига , члан 69., 138-. 143., и 160 (Службени гласник РС број 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на издавање извода 3 КМ за извод из МКР, МКВ и МКУ 5 КМ извод из КД Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Дан, мјесец и година рођења
Јединствени матични број
Мјесто и општина рођења, а ако је рођено у иностранству, и држава рођења
Држављанство
Вјероисповијест
Подаци о родитељима
Пребивалиште
Мјесто, дан, мјесец и година закључења брака ( за МКВ)
Мјесто, дан, мјесец и година смрти ( за МКУ)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или други идентификациони документ МУП На увид
Доказ о уплати таксе Проткол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно (изводи из МКР, МКВ, МКУ). Извод из КД 6 мјесеци.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца