ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Кнежевић, Mатичар
Телефон: 057 223 606
E-мејл: slavica.batinic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање грађанских права супружника у РС и БиХ.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 48 (Службени гласник Републике Српске 111/09 и 43/13 ); Упутство о вођењу матичних књига , члан 149 (Службени гласник РС број 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на издавање извода 3 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име супружника
Дан, мјесец и година рођења (оба супружника)
Јединствени матични број (оба супружника)
Мјесто и општина-град рођења, а ако је рођено у иностранству, и држава рођења (оба супружника)
Држављанство (оба супружника)
Вјероисповијест (оба супружника)
Мјесто и општина-град и држава склапања брака
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКВ иностраног органа са преводом или интернацоионални извод из МКВ Надлежни инострани отган Оригинал
Увјерење о кретању супружника ЦИПС Оригинал
Увјерење да супружници нису уписани у МКВ по мјесту ранијег пребивалишта Надлежни матични уред Оригинал
Увјерење о држављанству једног од супружника Одјељење за општу управу Оригинал
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Пал Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца