ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Кнежевић, Mатичар
Телефон: 057 223 606
E-мејл: slavica.batinic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закључењe брака.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 22 (Службени гласник РС број 111/09 и 43/13); Правилник о вођењу матичних књига , члан 143 (Службени гласник РС број 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на издавање извода из МКР 3 КМ Таксена маркица
Накнада за вјенчање 50 КМ викендом и празником, 20 КМ радни дани 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 729124; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме супруг (име родит.)
Име и презиме супруга (име родит.)
Мјесто и Општина рођења
Држављанство
Националност и вјероисповјест
Занимање
Раније брачно стање
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР за супружнике Надлежни матични уред Оригинал
Извод из кљиге држављана за супружнике Надлежни матични уред Оригинал
Увјерење о слободном брачном стању Матични уред по рођењу Оригинал
Доказ о уплати таксе и накнаде Банка или протокол Општине Пале Оригинал
Родни лист, увјерење о држављанству и увјерење о слободном брачном стању са преводом овлаштеног преводиоца и присуством преводиоца уколико је један од супружника страни држављанин Надлежене иностране институције Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца