ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Кнежевић, Mатичар
Телефон: 057 223 606
E-мејл: slavica.batinic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање извода из МКР ради остваривања права у РС и БиХ.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 48 (Службени гласник РС број 111/09 и 43/13); Закон о личном имену РС , члан 3 (Службени гласник РС 27/93 и 15/2000); Упутсво о вођењу матичних књига , члан 110 (Службени гласник РС број 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на издавање извода из МКР 3 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Дан, мјесец, година и сат рођења
Једнствени матични број
Мјесто и општина-град рођења, а ако је рођено у иностранству, и држава рођења
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
Подаци о родитељима
Држављанство
Пребивалиште и адреса стана
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР (међународни) Матични уред према мјесту рођења Оригинал
Извод из књиге држављана за оба родитеља Матични уред према мјесту рођења Копија
Увјерење о кретању из Републике Српске за оба родитеља ( ако су родитељи имали пребивалиште у РС о момента рођења дјетета до пребивалипта у Општини Пале) ЦИПС Пале Оригинал
Увјерење о пребивалишту за оба родитеља ЦИПС Оригинал
Увјерење о кретању из Федерације БиХ за оба родитеља ( ако су родитељи имали пребивалиште у ф БиХ од момента рођења дјетета до пријаве пребивалишта на Палама) ЦИПС Оригинал
Увјерење да дијете није уписано у МКР и КД у мјесту ранијег пребивалишта родитеља Надлежни матични уред Оригинал
Доказ о уплати таксе Банка или пртокол Општине Пале Оригинал
Лична карата родитеља МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца