ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Кнежевић, Mатичар
Телефон: 057 223 606
E-мејл: slavica.batinic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање извода из МКР ради остваривања права код других органа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 12 и 48 (Службени гласник РС број 111/09 и 43/13); Упутсво о вођењу матичних књига , члан 69 (Службени гласник РС 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на издавање извода из МКР 3 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Дан, мјесец, година и сат рођења
Једнствени матични број
Мјесто и општина-град рођења, а ако је рођено у иностранству, и држава рођења
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
Подаци о родитељима
Држављанство
Пребивалиште и адреса стана
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Пријава о рођењу дјетета Здравствена установа Оригинал
Отпусно писмо Здравствена установа Оригинал
Извод из МКВ за супружнике Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о држављанству за родитеље Одјељење за општу управу Оригинал
Изјава родитеља о сагласности за држављанство РС ( уколико су родитељи различитог ентитетског држављанства) Одјељење за општу управу Оригинал
Родни листови за родитеље уколико нису у браку Надлежни матични уред Оригинал
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Пале Оригинал
Лична карта родитеља МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца