ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Влајко Ђурђић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 057/227-448
E-мејл: vlajko.djurdjic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити странци право на мјесечно примање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаджбинског рата РС, члан 1 („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12); Закон о општем управном поступку РС, члан 190 („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерње о погибији Радна организација или Војна команда Оригинал или Овјерена копија
Увјерење о радној обавези Радна организација Оригинал или Овјерена копија
Лична карта МУП На увид
Увјерење о учешћу у рату Одјељење за општу управу Оригинал или Овјерена копија
Извод из МКВ ( уколико захтјев подноси супруга) Одјељење за општу управу Оригинал или Овјерена копија
Извод из МКР ( уколико захтјев подноси дијете) Одјељење за општу управу Оригинал или Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца