ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Влајко Ђурђић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 057/227-448
E-мејл: vlajko.djurdjic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Признавање права на породичну инвалиднину члану породице ЦЖР.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити ЦЖР , члан 9. став 7. („Службени гласник Републике Српске“, број 24/10); Закон о општем управном поступку РС, члан 190 („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о признатом статусу ЦЖР Одјељење за општу управу Овјерена копија
Потврда о смрти ЦЖР Здравствена установа Овјерена копија
Извод из МКУ Матични уред Овјерена копија
Извод из МКВ Матични уред Овјерена копија
Извод из МКР Матични уред Овјерена копија
Увјерење ФОНД-а ПИО ФОНД ПИО Овјерена копија
Увјерење пореске управе Пореска управа Овјерена копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Лична карта МУП РС На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца