ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Влајко Ђурђић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 057/227-448
E-мејл: vlajko.djurdjic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Признавање права на породичну инвалиднину иза смрти војног инвалида од I-VI категорије.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС, члан 60 („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12); Закон о општем управном поступку РС, члан 190 (/); Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета, члан Сви (Службени гласник РС број 100/12, 116/12, 86/13, 32/14 и 84/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Ревидирано рјешење о признатом статусу и праву на личну инвалиднину умрлог војног инвалида Одјељење за општу управу Овјерена копија
Потврда о смрти умрлог војног инвалида Здравствена установа Овјерена копија
Извод из МКУ погинулог борца Матични уред Овјерена копија
Извод из МКВ Матични уред Овјерена копија
Извод из МКР Матични уред Овјерена копија
Лична карта МУП РС На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца