ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Петровић, Самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 057/226-592 лок.131
E-мејл: opsta.uprava@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се накнадно рјешењем изврши упис у матичне књиге јер исти није извршен у законском року. Наведени извод лице ставља у правни саобраћај.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник Републике Српске,13/02, 87/07 и 50/10); Закон о матичним књигама, члан 42 и 46 (Службени гласник Републике Српске, 111/09 и 43/13); Упутство о вођењу матичних књига, члан Сви (Службени гласник Републике Српске,55/10,119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
ЈМБ
Лична карта
Контакт адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Матична књига вјенчаних Матичар Оригинал
Матична књига рођених Матичар Овјерена копија
Матична књига умрлих Матичар Овјерена копија
Увјерење о држављанству Матичар Овјерена копија
Лична карта МУП Копија
Изводи из матичних књига у зависности од исправке која се ради Матичар Овјерена копија
Остала документација издата од надлежних органа потребна за доказивање ЦИПС и др. Овјерена копија
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Пале Оригинал
Вјерски изводи Вјерске заједнице(СПЦ и др). Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца