ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Петровић, Самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 057/226-592 лок.131
E-мејл: opsta.uprava@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Лице у складу са законом користи своје право да може промијенити своје лично име.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник Републике Српске,13/02, 87/07 и 50/10); Закон о личном имену, члан 9 (Службени гласник Републике Српске, 97/03 и 15/00).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Име родитеља
Датум рођења и мјесто
ЈМБ
Лична карта
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Матчна књига рођених Одјељење за општу управу Оригинал
Матична књига вјенчаних и увјерење о држављанству Матичар Оригинал
Лична карта, пасош и други идентификациони документ МУП Оригинал
Матична књига рођених(супружника и дјеце) Матичар Оригинал
Увјерење о кретању ЦИПС Оригинал
Увјерење о кривичном поступку СУД (по пребивалишту Оригинал
Увјерење из казнене евиденције МУП( по мјесту рођења) Оригинал
Увјерење ПУ Пореска управа Оригинал
Увјерење ЦЗСР Центар за социјални рад Оригинал
Доказ о уплати таксе Проткол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца