ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Кабинет начелника
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови општинског начелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Крсмановић Данило, Стручни савјетник за правана питања из области просторног уређења и грађења
Телефон: 057 / 226 – 592
E-мејл: opstinapale@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Замјена земљишта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима , члан 348 („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11); Закон о локалној самоуправи, члан 30. и 43. („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,42/05,118/05 и 98/13); Закон о општем управном поступку, члан 190 („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе, члан 6 („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12); Статут општине Пале, члан 15. и 69. (Службени новине Града Источно Сарајево, број 16/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име родитеља и презиме
Датум и мјесто рођења
Контакт телефон
Лична карта
Адреса становања
Земљиште које се нуди/даје у замјену
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Земљишно-књижни извадак Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Пале Оригинал или Овјерена копија
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Пале Оригинал или Овјерена копија
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Пале Оригинал или Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 данa.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца