ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Кабинет начелника
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови општинског начелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Крсмановић Данило, Стручни савјетник за правана питања из области просторног уређења и грађења
Телефон: 057 / 226 – 592
E-мејл: opstinapale@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Продаја земљишта у својини Општине Пале ради стицања прихода и уређења градског грађевинског земљишта у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима , члан 348 („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11); Закон о локалној самоуправи, члан 30. и 43. („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13); Закон о општем управном поступку, члан 190 („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе, члан 4.,5.,6.,7.,9. и др. („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12); Одлука о просторуређењу и грађевинском земљишту , члан 12. – 29 (Службене новине Града Источно Сарајево , број 10/14); Одлука о утврђивању тржишне цијене неузграђеног грађевинског земљишта на подручију Општине Пале у 2014. године , члан 2 (Службене новине Града Источно Сарајево , број 10/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име родитеља и презиме
Датум и мјесто рођења
ЈМБ
Лична карта
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о уплати кауције за учешће на лицитацији Банка Оригинал
Лична карта МУП РС Копија
Број текућег рачуна Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 данa.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца