ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Кабинет начелника
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови општинског начелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Новка Вујичић, Начелник одјељења
Телефон: 057 / 223 – 459
E-мејл: finansijepale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ појединцима подразумјева једнократну новчану помоћ социјално угроженом становништву, болесним лицима, незапосленим, самохраним родитељима, деложираним особама и особама у алтернативном смјештају, пензионерима са минималном пензијом итд.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, члан 72 (Службени гласник РС 101/04, 42/05 и 118/05); Правилник о условима и начину додјеле новчане помоћи појединцима и организацијама, члан Сви (Службене новине Града Источно Сарајево 17/09).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
ЈМБГ
Адреса
Опис проблема
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид
Доказ мјесечних примања (плата, пензија, помоћи за издржавање, накнада са завода за запошљавање и сл.) Банка Овјерена копија
Доказ о незапослености (уколико је основ за помоћ незапосленост) Фонд за запошљавање Оригинал
Документација којом се доказују наводи из захтјева (лијечничка документација, извод из матичне књиге умрлих, записник надлежног органа о догађају, итд.) Здравствена установа Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 данa.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца