ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Кабинет начелника
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови општинског начелника и СВИ ОСТАЛИ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дубравка Боровчанин, Савјетник начелника за информисање и односе с јавношћу
Телефон: 057 / 223 – 459
E-мејл: dubravka.borovcanin@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Олакшава и промовише приступ информацијама које се налазе под контролом јавног органа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о слободи приступа информацијама, члан Сви (Службени гласник РС 20/01).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на увјерење 5 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
ЈМБГ
Адреса
Опис информације којој се тражи приступ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Захтјев Општина Пале Оригинал
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 данa. Послови општинског начелника; Стамбени послови и повратак; Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности; Просторно уређење, урбанизам и заштита околине; Инспекцијски послови; Комунални послови, изградња и послови МЗ; Буџет и финансије; Геодетски и имовинско-правни послови; Општа управа и заједнички послови; Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца